News

Company Visit ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00-12.00 น.

BackNov 14, 2015

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.00 น. - 12.00 น. บริษัทฯ จัดงาน company visit ขึ้นที่โรงงานสมุทรปราการ โดยมีคณะผู้บริหาร นำโดยคุณสามิตต์ ผลิตกรรม รองประธานกรรมการบริหาร ให้การต้อนรับ และพาเยี่ยมชมโรงงาน โดยมีนักลงทุนและผู้ถือหุ้นให้ความสนใจเข้าร่วมชมโรงงานจำนวน 55 คน